0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Strandskata

Haematopus ostralegus

  • Familj: Strandskator – Haematopodidae
  • Allmänna kännetecken: Ljudlig, stor, rödnäbbad, svartvit vadare som trivs vid havsstränder och ute i skärgården.
  • Storlek: Längd 39-44 cm, vingbredd 72-83 cm, vikt 380-520 g.
  • Bo: En fördjupning i grus eller i sand med små mängder bomaterial (småsten, barkbitar o.dyl.).
  • Häckning: Lägger i april-maj 3 ägg. Båda föräldrarna ruvar, ruvningstiden 27 dygn. Ungarna blir flygfärdiga efter 34-37 dygn. Ungarna är borymlingar och söker själv föda redan som mycket små.
  • Utbredning: Häckar i havsmiljö och lokalt vid stora insjöstränder i inlandet. Häckar numera också i städer där den söker föda på parkgräsmattorna. Populationen i Finland ca 4.000-4.500 par.
  • Flyttning: Dagflyttare. Höstflyttningen börjar redan i juni och det häckande beståndets flyttningstopp är i början av augusti. De häckande fåglarna återkommer i april och det arktiska beståndet i maj. Övervintrar längs västra Europas stränder.
  • Föda: Ryggradslösa djur från stränder och havsbotten som t.ex. musslor, snäckor, sandmaskar samt daggmaskar och insekter på gräsmattor. (Det latinska namnet översatt “blodfotade ostronplockare).
  • Läten: Mycket ljudlig. Varningslätet utgörs av ett öronskärande “plit plit plit”.

Strandskatans huvud, bröst, stjärtspets och ryggsida är svarta. Buken, övergumpen, stjärtroten och det breda vingbandet är vitt. Strandskatan i vinterdräkt har ett brett ljust halsband. Den långa och raka näbben är klarröd. Näbbspetsen är tillplattad från sidorna och passar därför bra till att t.ex. öppna musslor med. Ungfågeln liknar den adulta men är bruntonade på de mörka delarna.

Tarserna hos strandskatan är ljusröda (adult) eller gråblå-röda (ungfågel). Irisen är röd (adult) eller brun (ungfågel). Strandskatans flygstil är snabb och raklinjad.

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page