0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Svartmes

Periparus ater

  • Familj: Mesfåglar – Paridae
  • Allmänna kännetecken: Den minsta mesarten. Svart hätta, vita kinder, vit nackfläck. Ryggen blågrå, buksidan brunvit.
  • Storlek: Längd 10–11,5 cm, vikt 8–10 g.
  • Bo: I hålighet eller holk. Hackar inte själv ut hålet. Byggt av mossa, hår och ull.
  • Häckning: Lägger 3–13 ägg i april-maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 14–16 dygn. Ungar i boet 16–19 dygn.
  • Utbredning: Häckar i gran- och blandskog. Utbredningens tyngdpunkt i södra och mellersta Finland, men under rikliga häckningsår påträffas den häckande upp till Lapplands skogar. Häckningsstammen i Finland beräknad till 20.000–60.000 par.
  • Flyttning: Stannfågel som vissa år har invasionsartade vandringar. Då granens frösättning uteblir med några års mellanrum sker det stora vandringar.
  • Föda: Frön, ryggradslösa djur.
  • Läten: En klar vissling “zii-tjyy”. Sången lik talgoxens “pityy, pityy”.

Svartmesen är vår minsta mes. Huvudet är glansigt svart, kinderna och nackfläcken vita. Ryggen är mörkt blågrå och buksidan vitaktig. På de mörka vingarna finns två tvärband som består av små prickar. Stjärten är mörk och kortare än hos andra mesar. Svartmesens tarser är blågrå, näbben är svart och iris är mörkbrun.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page