0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Svartsnäppa

Tringa erythropus

  • Familj: Snäppor – Scolopacidae
  • Allmänna kännetecken: En vadare som hör till den stora gruppen snäppor. Litet större än rödbenan, smalare och med längre ben. Inget vingband på vingen. På ryggen ett vitt, cigarrformat område som når ner till övergumpen. Adult nästan svart, ungfågeln liknar rödbenan men är ljusare.
  • Storlek: Längd 29–33 cm, vingbredd 59–66 cm, vikt 125–160 g.
  • Bo: Grop öppet på tallmo eller på hygge, bomaterial lav, torra blad, strån, barkbitar odyl.
  • Häckning: Lägger 4 ägg i slutet av maj. Troligen är det bara honan som ruvar, ruvningstid 23–24 dygn. Ungarna flygga efter 23–35 dygn. Ungarna borymmare, söker själv sin föda redan som mycket små.
  • Utbredning: Som häckfågel på torra moar i Lapplands skogar och fjäll. Finlands häckningsbestånd beräknat till ca 10.000–25.000 par.
  • Flyttning: Nattflyttare. De adulta fåglarnas höstflyttning från början av juni till augusti, ungfåglar augusti-oktober. Vårflyttningssäsong i maj (punktlig och kort). Övervintrar i västra Afrika och i Medelhavsländerna
  • Föda: Ryggradslösa djur. Söker sin föda från djupare vatten än andra snäppor, till och med simmande.
  • Läten: Ett klart “tuit”.

Svartsnäppan är en smäcker fågel med långa ben och den är litet större än rödbenan. Svartsnäppa i sommardräkt är sotsvart och vitprickig på ovansidan. Vingen saknar vingband och på ryggen finns ett klarvitt cigarrformat område. I flykten sticker benen långt ut bakom stjärtspetsen. Ungfågeln av svartsnäppan liknar rödbenan, men den saknar den breda vita bakkanten på vingen och dessutom är den allmänt ljusare och gråare än rödbenan. Svartsnäppans tarser är mörkröda (adult) eller orangeröda (ungfågel). Näbben är mörkbrun (undernäbbens rot rödskiftande) och iris brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page