0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Svarttärna

Chlidonias niger

  • Familj: Tärnor – Sternidae
  • Allmänna kännetecken: En liten lättflygande tärna. I praktdräkt är huvud och buk svarta, vingen, stjärten och vingens undre vingtäckare grå.
  • Storlek: Längd 22–26 cm, vingbredd 56–62 cm, vikt 60–75 g.
  • Bo: På flytande hopar av vattenväxter eller i gamla doppingbon, slarvigt uppbyggt av vattenväxter.
  • Häckning: Lägger 2–3 ägg i maj-juni. Båda könen ruvar, ruvningstid 20–23 dygn. Ungarna flygga efter 20–23 dygn.
  • Utbredning: Häckar fåtaligt på våtmarker i anslutning till vattendrag upp till Uleåborg. Beståndet i Finland beräknat till 25–35 par.
  • Flyttning: Höstflyttning i juli-september, återkommer i maj. Övervintrar i västra och södra Afrika.
  • Föda: Insekter, ryggradslösa djur.
  • Läten: Ett vasst “kit”, litet nasalt “kjie,kjie”.

Hos svartärna i sommardräkt är huvudet och hela undersidan sotsvart utom den ljusgrå undergumpen. Ryggen, stjärten, övergumpen och vingarna är grå. Ungfågeln är på ryggen grå med bruna fjäderkanter. Underdelen, pannan, halsen och nacksidorna är vita. Huvudet är mörkt. Svarttärnans tarser är rödaktigt bruna (adult) eller gulaktiga (ungfågel). Den adulta fågeln har svart näbb, ungfågelns mörk med gul undre näbbrot. Iris är mörkbrun.

Svarttärnan liknar den i Finland sällsynt förekommande vitvingade tärnan (Chlidonias leucopterus), men svarttärnans näbb är längre, tarserna kortare, vingarna smalare och sjärtspetsen grunt kluven. Den vitvingade tärnans vita stjärt och färgen på vingens framkant, ovan vit och under svart, är de bästa färgkännetecknen.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page