0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jari Hiltunen, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Svartvit flugsnappare

Ficedula hypoleuca

  • Familj: Flugsnappare – Muscicapidae
  • Allmänna kännetecken: En livlig, rätt liten trädgårdsfågel. Hanen har svart eller svartskiftande rygg, honan brun. Varierande vitt på vingarna, buken vit.
  • Storlek: Längd 12-13,5 cm, vikt 10-17 g.
  • Bo: I holk eller i trädhåla. Byggt av torra blad, tallbarksremsor, gräs och rötter. Fodrat med tunna stjälkar och strån. Övertar ofta holkar från mesar genom att slänga litet tallbark ovanpå mesens ägg vilket gör att mesen inte mera känner igen sitt eget bo.
  • Häckning: Lägger vanligen 5-8 ägg i maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 13-15 dygn. Ungarna kvar i boet 16 dygn.
  • Utbredning: Häckar i hela landet. Finlands häckningsbestånd beräknat till 250.000-700.000 par.
  • Flyttning: Nattflyttare. Höstflyttningen i augusti-september, återkomst i maj-juni. Övervintrar i tropiska Afrika.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Varning ett upprepat “pit”, sången klar, rytmisk.

Svartvita flugsnapparhanens buk är vit och på ryggen mörk utom vingens vita fläck. Ryggens mörka färg varierar individuellt och beroende på ålder från svart till mörkbrun. Mycket sällsynt påträffas (häckande) bruna hanar, vilka är svåra att skilja från honorna. Hanen har en liten vit fläck i pannan. Honan är brun på de mörka delarna, den vita vingfläcken är mindre och på buken är honan diffust gräddfärgad. Den svartvita flugsnapparen har smala vita kanter på den mörka stjärten. Den svartvita flugsnapparen genomgår en fullständig ruggning i juli-augusti, varefter hanen ser lika ut som honan. Den svartvita flugsnapparens tarser och näbb är svarta. Iris är mörkbrun.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page