0:00
0:00
Rackelhane

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio,M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Tjäder

Tetrao urogallus

 • Familj: Fälthöns – Phasianidae
  Underfamilj: Skogshöns – Tetraoninae
 • Allmänna kännetecken: Skogshönsfågel. Hanen stor, mörk med stor stjärt. Honan brunskiftande och betydligt mindre än hanen.
 • Storlek: Längd 54–90 cm, vingbredd 87–125 cm, vikt i medeltal 4 kg (gammal hane) och 1,9 kg (gammal hona). Unga fåglar lättare. De tyngsta tjädrarna i finns södra Finland.
 • Bo: En grop gjord av honan under ett litet träd eller en buske eller i ett snår.
 • Häckning: Lägger 6–8 ägg i april-maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 24–29 dygn. Ungarna kan flyga behjälpligt efter 24–29 dygn.
 • Utbredning: Lever i stora skogsområden och föredrar varierande moskogar med myrar, urskogar, men också försiktigt behandlade ekonomiskogar duger. Har minskat under de senaste decennierna, nuvarande population 200.000–300.000 par. Orsaken till minskningen är närmast förändringar i skogarnas åldersstruktur, förlust av skyddande snår p.g.a. skogsskötselåtgärder (röjningar o.dyl.), förstörelse av spelplatserna och ökningen av antalet smårovdjur (mårdhund) ökning.
 • Flyttning: Stannfågel som veterligen flyttar mycket litet på sig. Den är inte en revirfågel, utanför häckningstiden rör sig hanarna i flockar, liksom honorna.
 • Föda: På sommaren olika knoppar, skott och frön. Under hösten bär och säd. Vinterfödan består nästan enbart av tallbarr som tas från låga, tvinvuxna “tjädertallar”.
 • Läten: Spellätet består av tre delar: knäppningar, hisningar och gurglanden. Vid uppflog hörs ett ljudligt vingbrus.

Tjädern är vår största hönsfågel. Hanen (tuppen) är i huvudsak metallglänsande svart. Den stora stjärten är svart och vitfläckig. På huvudet finns två röda “ögonbrynskammar”. Tjäderhönan liknar orrhönan, men är större och saknar klart vingband. Halsen är roströd utan mönster och stjärten är avrundad.

Tjädern har ett mäktigt gruppspel där några få tuppar deltar. Tjäderhonan väljer ut en parningspartner bland de spelande tupparna.

Vissa störda tjädrar kan årligen under våren förirra sig till av människan bebyggda områden. Det störda beteendet kan bero på det att tjäderhonor inte uppenbarar sig på spelplatserna på grund av miljöförändringarna. Tjädertuppen är trogen sin spelplats medan hönan söker sig endast till sådana spelplatser som fyller spelplatsens “kvalitetskrav”.

Tjädern är Mellersta Finlands landskapsfågel.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page