0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Tornfalk

Falco tinnunculus

  • Familj: Falkfåglar – Falconidae
  • Allmänna kännetecken: En medelstor falk med lång stjärt och rödaktigt brun ryggsida. Ryttlar, alltså flyger på stället på öppna platser då den jagar.
  • Storlek: Längd 31-37 cm, vingbredd 68-78 cm, vikt 140-250 g.
  • Bo: I ett gammalt ekorr-, kråkfågel- eller rovfågelbo och under senare år i öppna specialholkar för tornfalkar. Honan hämtar en del bomaterial så som strån o.dyl.
  • Häckning: Lägger 2-9 (i medeltal 4,8) ägg från slutet av april. I huvudsak är det honan som ruvar, ruvningstid 26-29 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 28-33 dygn.
  • Utbredning: Häckningsfågel i hela landet ända upp i Lapplands fjällområden. Minskade dramatiskt på 1950-talet på grund av miljögifter. Numera är arten på uppgång och arten är den vanligaste falkarten som syns i jordbrukslandskapet. Den nuvarande stammen torde vara 7.000 par.
  • Flyttning: Dagflyttare. Höstflyttningen från början av augusti, huvudflyttningen i månadsskiftet augusti-september, vårflyttningen i mars-april. Flyttar till mellersta och södra Europa och till norra Afrika. Under goda sorkår övervintrar ett litet antal i Finland.
Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page