0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Tornseglare

Apus apus

  • Familj: Seglare – Apodidae
  • Allmänna kännetecken: Kännetecknande för högsommaren. En nästan helmörk seglarart, endast strupen är ljus. Flygsättet skiljer sig klart från svalornas: snabba vingslag omväxlat med långa glidflygningar.
  • Storlek: Längd 17-18,5 cm, vingbredd 40-44 cm, vikt 42-54 g.
  • Bo: Byggs i håligheter under taknocken, i holkar, i ventilationsrör. Ett anspråkslöst bo byggt av fjädrar, strån och annat material som paret snappar upp i luften. Hoplimmat av spott till ett underlag.
  • Häckning: Lägger 1-3 ägg i juni. Båda könen ruvar, ruvningstid 18-26 dygn. Ungarna i boet 25-49 dygn. Den stora variationen på tiden i boet beror på födotillgången.
  • Utbredning: I bebyggelse och i öppna skogar (en gles ödemarksstam) i hela landet. Finlands häckningsbestånd beräknat till 30.000-60.000 par.
  • Flyttning: Dagflyttare. Höstflyttning augusti-september, återkomst i maj-juni. Övervintrar i tropiska Afrika.
  • Föda: Spindlar (som flyttar med sin segeltråd) och insekter. I en foderboll (vikt ca ett gram) kan det finnas 1 500 små eller 150-200 stora insekter.
  • Läten: I häckningsområdet ett skriande “sviir srrii” under tävlingsliknande flykt.

Tornseglaren (tidigare kallad tornsvalan) har lieformade vingar och är en seglarart som är större än de egentliga svalorna. Fjäderdräkten är genomgående svartbrun (ser svart ut) utom strupen som är vit. Tarserna är fjäderklädda och tårna svartbruna. Näbben är svart och iris är mörkbrun.

Tornseglarens flygsätt skiljer sig klart från svalornas och tornseglaren växlar mellan serier av snabba vingslag och långa glidflygningar. Tornseglaren kan inte gå på marken på grund av sina korta fötter (hängfötter, där alla tår är riktade framåt) därför äter den och sover ofta också flygande på hög höjd.

Tornseglaren är så fullständigt anpassad till att fånga insekter att den undviker av lågtrycken orsakade födobrist genom att söka sig till områden där det finns insekter. Tornseglaren kan flyga flera hundra kilometer för att väja för en regnfront. Till och med ungarna klarar av födobristen upp till en vecka genom att fasta och gå i dvala.

Tornseglaren är Österbottens landskapsfågel.

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page