0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Trädlärka

Lullula arborea

  • Familj: Lärkor – Alaudidae
  • Allmänna kännetecken: Liten, rundvingad, kortstjärtad lärkart. En ljus eller något mörkare teckning på handens täckfjädrar. Näbben smal. Tydlig teckning på huvudet, ögonbrynsstreckena möts i nacken.
  • Storlek: Längd 13,5–15 cm, vikt 23–35 g.
  • Bo: På marken i skydd av sparsam växtlighet. Byggt av rotfibrer, mossa och torrt gräs. Fodrat med hår och strån.
  • Häckning: Lägger 3–5 ägg i april-maj, endast honan ruvar, ruvningstid 11–16 dygn, bounge i 9–15 dygn.
  • Utbredning: Häckar i torra öppna tallskogar i södra Finland. Sällsynt i norra Österbotten, upp till Kajanaland och norra Karelen. Häckningsbeståndet i Finland ca 4.000 par.
  • Flyttning: Dagflyttare. Höstflyttningen i september-november, återkomst i mars-maj. Övervintrar i de västra delarna av Mellaneuropa, tillfälligt också i Finland.
  • Föda: Frön, ryggradslösa djur.
  • Läten: Ett mjukt, klingande “didliy”. Sången består av en lång, klingande vaggvisestrof, ofta i sångflykt.

Trädlärkan är den minsta av våra lärkor. Stjärten är kort, mörk med brunvitt på kanter och i ändan. Trädlärkan är kraftigt mönstrad på huvudet, ögonbrynsstreckena är tydligt ljust avgränsade och möts i nacken. Trädlärkans hjässa är randig och näbben är tunn. På handens täckfjädrar finns ett ljust-mörkt-ljust mönster som också syns på en flygande fågel. Trädlärkan är randig och prickig på ryggen och bröstet. Tarserna är gulaktiga, övre näbbhalvan är mörkbrun och undernäbben är ljusare. Iris är brun.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page