0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Trana

Grus grus

  • Familj: Tranor – Gruidae
  • Allmänna kännetecken: En stor grå fågel med långa ben och lång hals. Kan förväxlas med gråhäger men halsen är utsträckt. På marken är de bästa kännetecknen yviga tertialer (inre vingtäckare), som bildar en burrig “stjärt”.
  • Storlek: Längd 96-119 cm, vingbredd 180-222 cm, vikt 4,1-6 kg.
  • Bo: En stor bal byggd av grenar, örter och torrt gräs. På kanten av blöt mosse, i högvuxna vassar o.dyl.
  • Häckning: Lägger 1-3 ägg i slutet av april. Båda könen ruvar, ruvningstid ca en månad. Ungarna lämnar boet genast efter kläckningen, ungarna flygfärdiga efter 63-70 dygn.
  • Utbredning: Häckar ända upp till fjällen i Lappland. Ursprungligen en myrmarksfågel men häckar numera i ökande mängd också i havsvikarnas och sjöarnas stora vassområden. Finlands häckningsbestånd beräknat till 40.000 par.
  • Flyttning: Ofta väl synligt; sker i stora, ljudliga plogformationer. Höstflyttningen i augusti-oktober, återkomst i mars-maj. Övervintrar i Nordafrika, Mellanöstern, sydöstra och sydvästra Europa.
  • Föda: Frön, bär, ryggradslösa djur, grodor, kräldjur, sällan smågnagare och fågelungar.
  • Läten: Imponerande, långt bärande rop.

Tranans helhetsintryck är grått, kinderna och halssidorna har en vit rand som gränsar skarpt mot hjässans och strupens svarta. Baktill på hjässan finns en röd fläck. Tranan skiljer sig från gråhägern på den yviga “aktern” (som består av de förlängda tertialerna) och i flykten på att tranan håller halsen sträckt och vingarna utsträckta (gråhägern håller vingarna kupade nedåt). Tranans långa ben hålls bakåtsträckta i flykten och når långt ut bakom den rätt korta stjärten (gäss och svanar som också flyger i plog har korta ben). Tranans tarser är svarta, näbben är ljust rödaktig och iris är röd.

Tranan är norra Österbottens landskapsfågel.

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page