0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Videsparv

Schoeniclus rusticus

  • Familj: Fältsparvar – Emberizidae
  • Allmänna kännetecken: En rätt liten fältsparv. Hanen har svartvitbrokigt huvud i sommardräkt. Buken vit, övergumpen utan streck och rödbrun, sidorna och bröstet rödbrunt streckade.
  • Storlek: Längd 13–14,5 cm, vikt 16,5–23 g.
  • Bo: Invid tuva eller stubbe. Byggt av gräs, fodrat med hår.
  • Häckning: Lägger 4–6 ägg i maj. I huvudsak är det honan som ruvar, ruvningstid 12 dygn. Boungar 7–12 dygn.
  • Utbredning: Häckar i försumpade skogar i hela landet, tyngdpunkten i norr. Finlands häckningsbestånd beräknat till 100.000-200.000 par. Arten har minskat, speciellt i landets södra delar.
  • Flyttning: Natt- och dagflyttare. Höstflyttningen i augusti-oktober, vårflyttningen i april-maj. Övervintrar i sydöstra Asien.
  • Föda: Ryggradslösa djur, frön, växtdelar.
  • Läten: Ett skarpt “zik”, sång kort, klingande och klar strof, liknar i klangen järnsparvens sång.

Videsparvshanen är vackert färgad med en vit nackfläck och vitt ögonbrynsstreck i ett annars svart huvud. Strupen är vit och på bröstet finns ett rödbrunt tvärband. Också skuldrorna och övergumpen är rödbruna. Buken är vit. Honfärgad videsparv (adult hona och ungfågel) är till färgen blekare och huvudet är brunspräckligt. Videsparvens tarser är ljusrödaktiga. Näbben är brun och undre näbbhalvans bas är ljusrödaktig. Iris är mörkbrun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page