0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M., W. & F. von Wright: Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Vinterhämpling

Linaria flavirostris

  • Familj: Finkar – Fringillidae
  • Allmänna kännetecken: En finkfågel, liknar i utseende en mörk siska, men den röda färgen och den svarta haklappen saknas. Skiljs från hämpling på den kraftigt strimmiga ryggen och den gula näbben.
  • Storlek: Längd 12,5-14 cm, vikt 14-18 g.
  • Bo: På en klippa eller på marken, ibland i buske, väl gömt. Byggt av växtdelar, fodrat med rotfibrer, fjädrar och hår.
  • Häckning: Lägger 5-6 ägg i april, maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 12-13 dygn. Ungarna i boet 15 dygn.
  • Utbredning: En mycket sällsynt häckningsfågel i de lappländska fjällen. Finlands häckningsbestånd beräknat till 0-10 par. Påträffas i södra Finland närmast på vintern och senhösten.
  • Flyttning: Dagflyttare. Höstflyttningen i oktober-november, vårflyttningen i mars-april. Övervintrar i Nordsjöländerna, en del i södra Finland.
  • Föda: Ogräsfrön.
  • Läten: Ett nasalt “tjeut” eller “vieht”. Sången likt hämplingens men enklare och svagare.

Vinterhämplingen är gulbrun till färgen och mörkstrimmig. Näbben är gul (hämplingen grå), strupen brungul och utan fläckar. Hjässan är brunrandig. Hanens övergump är ljusröd. Vinterhämpling skiljer sig från grå- och snösiska på avsaknaden av röd panna och svart haklapp. Vinterhämplingens tarser är svarta, näbben är gul på vintern och på sommaren gulgrå med svart spets. Iris är brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page