0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M., W. & F. von Wright: Pohjolan linnut värikuvin . Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Vit stork

Ciconia ciconia

  • Familj: Storkar – Ciconiidae
  • Allmänna kännetecken: En stor stork med vit fjäderdräkt, vingpennorna svarta. Näbben stor, röd, kilformad.
  • Storlek: Längd 95-110 cm, vingbredd 183-217 cm, vikt 2,3-4,4 kg.
  • Bo: Häckar gärna i kulturmiljöer på tak, i kyrktorn, telefonstolpar osv. Bygger ett stort risbo, som används i åratal.
  • Häckning: Lägger 1-7 (i medeltal 4) ägg i april-maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 33-34 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 58-64 dygn.
  • Utbredning: I öppna kulturlandskap, vid försumpade åstränder och på våtmarker och översvämningsområden. Häckar inte i Finland (första gången 2015) men påträffas regelbundet under flyttningen, speciellt under våren.
  • Flyttning: Flyttar till tropiska Afrika i augusti-september, återkommer i slutet av april-maj. Längs goda flyttstråk (Bosporen, Gibraltar)kan den ses i stora anhopningar (de största flockarna har uppgått till så mycket som 10.000 individer).
  • Föda: Insekter, grodor, ormar, fågelungar och smågnagare.
  • Läten: Oftast tyst, men fåglarna klappar med näbben då paret möts.

Den vita storken är en mycket stor, långbent och -halsad storkfågel. Kroppen är vit, vingpennorna är svarta och vingens övre och undre täckfjädrar vita (den svarta storkens övre o. undre täckfjädrar svarta). Den dolkformade näbben och tarserna är röda, hos ungfågeln rödbruna. Iris är brun.

Den vita storken kliver långsamt och värdigt omkring på marken och då den flyger håller den halsen utsträckt. Den äldsta ringmärkta vita storken (hane) var över 33 år gammal och födde upp tre ungar ännu som 32-årig.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page