0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Vitkindad gås

Branta leucopsis

 • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
 • Allmänna kännetecken: En gåsart med tydliga drag: liten, vit-, svart-, gråtecknad.
 • Storlek: Längd 58-70 cm, vingbredd 120-142 cm, vikt 1,8-2 kg.
 • Bo: Byggt av olika växtmaterial, fodrat med dun.
 • Häckning: Lägger 2-9 (vanligtvis 4-5) ägg, ruvningstid 24-25 dygn.
  Ungarna är flygfärdiga efter 40-45 dygn. Häckar på marken, ofta i kolonier.
 • Utbredning: Häckar på Novaja Zemlja, Spetsbergen och Grönland. Förekom tidigare i Finland endast som genomflyttare, men häckar nu också längs nästan hela kusten (från Karleby till Viborgsviken) och också i Ule träsk, Päijänne och i Vesijärvi i Lahtis. De första häckningarna i Finland bekräftades i början av 1980-talet och i dag numret i hela Finland är ca 7.000 par. Övervintringen sker i Nordsjöområdet (brittiska öarna och Holland).
 • Flyttning: Det arktiska beståndet flyttar i september-november, huvuddelen i oktober och på våren i april-juni (huvuddelen i mitten av maj). De individer som häckar i Finland flyttar senare på hösten och tidigare på våren än de arktiska fåglarna.
 • Föda: Betar olika växter på strandängar, åkrar och också på gräsmattor.
 • Läten: De flyttande flockarnas läten påminner om hundskall.

Den vitkindade gåsen är askgrå på ryggen och på buken gråvit. Arten liknar kanadagåsen, men den vitkindade gåsens panna är vit, gränsen mellan vitt och svart är skarp på bröstet och inte på nedre delen av strupen. Den bruna färgen som är typisk för kanadagåsen, saknas hos den vitkindade gåsen. Den unga fågeln har en grå nyans på de svarta fjäderområdena, ryggens och vingarnas fjäderkanter nära spetsen har bruna tvärränder som blir kvar också efter den första partiella höstruggningen. Den vitkindade gåsens näbb och fötter är svarta, färgen på ögats iris är brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page