© Copyright: Bilder: Per-Olof Wickman & Jouko Lehmuskallio. All rights reserved.

Älggräspärlemorfjäril

Brenthis ino

  • Familj: Praktfjärilar – Nymphalidae
  • Underfamilj: Pärlemorfjärilar – Heliconiinae
  • Tidigare namn: Älggräsfjäril
  • Vingspann: Medelstor, 33–42 mm
  • Vingovansidor: Orangea med svarta fläckar.
  • Vingundersidor: Framvingar är orangea med svarta fläckar. Bakvingar har brunkantade beiga rutor samt en rad av diffusa ljuskärnade fläckar omgivna av brun och ibland också violett skuggning med vita stråk.
  • Miljö: Torra backar eller våta ängsmarker och kärr.
  • Flygtid: Från slutet av juni till början av augusti.
  • Övervintringsstadium: Ägg
  • Larvens värdväxt: Älggräs (Filipendula ulmaria) och brudbröd (F. vulgaris).

Kombinationen att fläckarna längs bakvingeovansidans kant bildar korta tjocka streck som inte är förbundna samt raden av diffusa ljuskärnade fläckar omgivna av brun och ibland också violett skuggning skiljer den från andra pärlemorfjärilar.

Honorna lägger äggen ett och ett på värdväxternas blad. Hanarna flyger vida omkring i sitt sökande efter honor.

Andra fjärilar i samma undergrupp

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page