© Copyright: Bilder: Per-Olof Wickman. All rights reserved.

Åsblåvinge

Scolitantides vicrama

  • Familj: Juvelvingar – Lycaenidae
  • Underfamilj: Blåvingar – Polyommatinae
  • Tidigare namn: Batonblåvinge (Pseudophilotes baton)
  • Vingspann: Mycket liten, 19–26 mm
  • Vingovansidor: Hanen är skimrande blå med en tunn svart vingkant som på bakvingen ofta är upplöst i svart prickar. Honan är blå med bruna stänk på den inre halvan av framvingarna och på bakvingarna. På framvingarna har honan en bred brunviolett kant. Båda könen har svart halvmåne mitt på framvingen och en svagare tecknad också på bakvingen.
  • Vingundersidor: Ljust gråvita med svarta prickar. Längs bakvingens kant röda fläckar.
  • Miljö: Sand- och grusmarker med glesa trädbestånd.
  • Flygtid: Juni.
  • Övervintringsstadium: Larv
  • Larvens värdväxt: Backtimjan (Thymus serpyllum).

Halvmånen på fram och bakvingens ovansida har den gemensamt med fetörtsblåvingen. Fetörtsblåvingen har dock större svarta prickar längs vingkanterna på ovansidan och kraftigare svarta prickar på undersidan.

Honorna lägger äggen ett och ett på värdväxtens blad. Arten är fridlyst och har minskat kraftigt i antal. Larverna har en körtel som utsöndrar sockerhaltiga och näringsrika sekret som myror gärna slickar i sig. Larverna uppvaktas därför ibland av myror, som också skyddar larverna.

Andra arter i samma genus
Andra fjärilar i samma undergrupp

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page