© Copyright: Bilder: Per-Olof Wickman, Jouko Lehmuskallio. All rights reserved.

Asknätfjäril

Euphydryas maturna

  • Familj: Praktfjärilar – Nymphalidae
  • Underfamilj: Vinterpraktfjärilar – Nymphalinae
  • Tidigare namn: Boknätfjäril (Hypodryas maturna)
  • Vingspann: Medelstor, 35–48 mm
  • Vingovansidor: Röda, vita till gulvita och mörkt brunvioletta band, delvis upplösta i fläckar. Vingribbor mörka.
  • Vingundersidor: Framvingar orangea med gulvita teckningar. Bakvingar orangea med gulvita fläckar innerst, ett gulvitt band på mitten och ett en rad gulvita bågar längs kanten. Tunna svarta linjer omger de gulvita fläckarna och delar det gula mittbanden i två. Ribbor svarta framförallt i den yttre delen.
  • Miljö: Öppen skogsmark.
  • Flygtid: Från mitten av juni till början av juli.
  • Övervintringsstadium: Larv
  • Larvens värdväxt: Ask (Fraxinus excelsior) och skogsolvon (Viburnum opulus) och efter övervintring även på örter som kovall (Melampyrum) och vänderot (Valeriana) samt även på skogstry (Lonicera xylosteum).

De vita eller gulvita banden och att den saknar en rad med prickar längs kanten av bakvingen skiljer den från andra nätfjärilar.

Honorna lägger äggen i en hög på undersidan av värdväxtens blad och larverna lever tillsammans i spånad på värdväxten till och med övervintringen. Hanarna försvarar parningsrevir invid träd och buskar där de väntar på honor. Arten är fridlyst.

Andra arter i samma genus
Andra fjärilar i samma undergrupp

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page