© Copyright: Bilder: Per-Olof Wickman. All rights reserved.

Fetörtsblåvinge

Scolitantides orion

  • Familj: Juvelvingar – Lycaenidae
  • Underfamilj: Blåvingar – Polyommatinae
  • Vingspann: Mycket liten, 20–25 mm
  • Vingovansidor: Skimrande blåvioletta med större eller mindre svartbruna fält eller fläckar. Längs kanten finns svarta prickar som på bakvingen har ett svart böljande band eller en rad halvmånar innanför. Mitt på framvingen och svagare på bakvingen finns en svart bågformig fläck.
  • Vingundersidor: Vita med svarta prickar och med en rad röda fläckar (eller ett band) utmed bakvingens kant.
  • Miljö: Öppna hällmarker i skog.
  • Flygtid: Från slutet av maj till mitten av juni.
  • Övervintringsstadium: Puppa
  • Larvens värdväxt: Kärleksört (Hylotelephium telephium) och vit fetknopp (Sedum album).

Den bågformiga fläcken är gemensam med åsblåvingen, men fetörtsblåvingen har kraftigare svarta fläckar längs vingkanterna och större svarta fläckar på vingarnas undersidor. Larverna har en körtel som utsöndrar sockerhaltiga och näringsrika sekret som myror gärna slickar i sig. Larverna uppvaktas därför ibland av myror, som också skyddar larverna.

Honorna lägger äggen på värdväxternas blad. Hanarna kan försvara parningsrevir invid klipputsprång, buskar och träd där de väntar på honor. Arten har minskat kraftigt och är nu mycket sällsynt. Den är fridlyst.

Andra arter i samma genus
Andra fjärilar i samma undergrupp

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page