© Copyright: Bilder: Per-Olof Wickman. All rights reserved.

Hedblåvinge

Plebejus idas

  • Familj: Juvelvingar – Lycaenidae
  • Underfamilj: Blåvingar – Polyommatinae
  • Tidigare namn: Föränderlig blåvinge (Lycaeides idas)
  • Vingspann: Mycket liten, 20–28 mm
  • Vingovansidor: Hanen har blåskimrande vingar med svart vingkant som ofta är upplöst i prickar på bakvingen. Honan är blå närmast kroppen med breda svartbruna vingkanter, särskilt på framvingen. Längs framförallt bakvingarnas kanter finns ett rött vågband eller en rad av röda halvmånar.
  • Vingundersidor: Hanens är ljusgrå till vita, medan honans grundfärg är brunaktig. Båda könen har svarta vitringade prickar och längs kanterna en rad röda fläckar som kan bilda ett band. Utanför de röda fläckarna finns skimrande blå fläckar.
  • Miljö: Torra tallskogar, hällmarker, torrbackar och sandhedar men också på myrar.
  • Flygtid: Slutet av juni och juli.
  • Övervintringsstadium: Ägg
  • Larvens värdväxt: Bland annat på ljung (Calluna vulgaris), odon (Vaccinium uliginosum), kråkbär (Empetrum nigrum) och olika ärtväxter (Fabaceae).

Bakvingenundersidans blåskimrande fläckar är gemensam med ljungblåvinge och violett blåvinge. Honorna av dessa arter är lätta att skilja från varandra genom sin olika teckning på ovansidan av vingarna. Vingovansidan hos hanen är mer blå än hos violett blåvinge och den svarta kanten är smalare och skarpare avgränsad inåt än hos ljungblåvinge. De röda fläckarna på undersidan har större utbredning hos hedblåvinge än hos violett blåvinge.

Honorna lägger äggen ett och ett på värdväxten. Hanarna flyger omkring i sitt sökande efter honor. Larverna har en körtel som utsöndrar sockerhaltiga och näringsrika sekret som myror gärna slickar i sig. Larverna uppvaktas flitigt av myror, som också skyddar larverna.

Andra arter i samma genus
Andra fjärilar i samma undergrupp

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page