© Copyright: Bilder: Per-Olof Wickman. All rights reserved.

Högnordisk blåvinge

Agriades aquilo

  • Familj: Juvelvingar – Lycaenidae
  • Underfamilj: Blåvingar – Polyommatinae
  • Tidigare namn: Plebejus glandon
  • Vingspann: Mycket liten, 20–25 mm
  • Vingovansidor: Blekt silverblå med diffusa svarta kanter som ofta är upplösta till fläckar på bakvingen. Honan kan vara nästan skiffergrå med ljusa fläckar längs vingkanten och på framvingen. Ett tydlig svart fläck mitt på bak- och framvingen.
  • Vingundersidor: Ljusgrå till mörkt brungrå med vitringade svarta prickar på framvingen och vita fläckar på bakvingen.
  • Miljö: Blockrika branter ovan trädgränsen.
  • Flygtid: Första halvan av juli.
  • Övervintringsstadium: Larv
  • Larvens värdväxt: Troligen purpurbräcka (Saxifraga oppositifolia).

Artens silverblå till skiffergrå översida tillsammans med de vita fläckarna på bakvingen skiljer den från alla andra dagfjärilar.

Hanarna flyger vida omkring nära marken i sitt sökande efter honorna. Arten är fridlyst.

Andra arter i samma genus
Andra fjärilar i samma undergrupp

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page