© Copyright: Bilder: Per-Olof Wickman. All rights reserved.

Ljusgul höfjäril

Colias hyale

  • Familj: Vitfjärilar – Pieridae
  • Underfamilj: Höfjärilar – Coliadinae
  • Vingspann: Medelstor, 40–50 mm
  • Vingovansidor: Ljusgula hos hanen och vita hos honan. Framvingar med svart spets och svarta ytterkanter och en svart prick mitt på. Bakvingar med mer eller mindre tydlig svart kant och med en orange prick mitt på.
  • Vingundersidor: Framvingar gula hos hanen och vita med gula kanter och spetsar hos honan. En svart prick mitt på. Bakvingar gula med en eller två vinröda ringar mitt på. Små svarta prickar längs vingkanterna. Hos icke slitna exemplar, tunna vinröda vingfransar ytterst längs vingarna.
  • Miljö: Ruderatmarker och fält med lusern, väppling eller klöver.
  • Flygtid: Från mitten av april till slutet av juni och vanligare från mitten av juli till slutet av september.
  • Övervintringsstadium: Larv
  • Larvens värdväxt: Ärtväxter (Fabaceae) som lusern (Medicago), klöver (Trifolium) och väppling (Melilotus).

Arten vilar alltid med slutna vingar, varför det kan vara svårt att studera ovansidan av vingarna utan att fånga fjärilen. Lika arter är den vanligare svavelgula höfjärilen och den ännu sällsyntare rödgula höfjärilen. Från svavelgula höfjärilen skiljs den på att den svarta kanten är begränsad till spetsen av framvingen och saknas längs bakvingens ytterkant. På undersidan har ljusgula höfjärilen en rad prickar längs kanten av bakvingen som svavelgula höfjärilen saknar. Till skillnad från rödgula höfjärilen har ljusgula höfjärilen aldrig en lysande orange översida, något som syns väl i flykten. Även framvingens undersida har innanför kanten en ornage ton hos rödgula höfjärilen, vilken är vit eller gul hos ljusgula höfjärilen. Bakvingens färg hos ljusgula höfjärilen är mer rent gul, snarare än grönaktig.

Honorna lägger äggen ett och ett på värdväxtens blad. Hanarna flyger med hög fart omkring i sitt sökande efter honor. Fjärilen är bara en tillfällig gäst i Finland och kommer flyttande från sydligare länder.

Andra arter i samma genus
Andra fjärilar i samma undergrupp

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page