© Copyright: Bilder: Per-Olof Wickman. All rights reserved.

Lundpärlemorfjäril

Boloria titania

  • Familj: Praktfjärilar – Nymphalidae
  • Underfamilj: Pärlemorfjärilar – Heliconiinae
  • Tidigare namn: Amathusias pärlemorfjäril (Clossiana titania)
  • Vingspann: Medelstor, 33–45 mm
  • Vingovansidor: Orangea med svarta fläckar.
  • Vingundersidor: Framvingen är orange med svarta fläckar. Den inre halvan har olika nyanser av vitt, beige och rödbrunt. Den avskiljs från den yttre halvan av ett skarpt tecknat svart snirklande linje. I ytterkanten av den huvudsakligen brunviolett yttre halvan finns en rad av pilformiga bågar med en innanför liggande rad av prickar, många av dem ljuskärnade.
  • Miljö: Frodiga och fuktiga öppna marker.
  • Flygtid: Slutet av juni till slutet av juli.
  • Övervintringsstadium: Larv
  • Larvens värdväxt: Olika arter av violer (Viola).

Bakvingeundersidans huvudsakligen brunviolett yttre halva med en rad av pilformiga bågar med den innanför liggande raden av delvis ljuskärnade ljusa prickar är typisk.

Honorna lägger äggen ett och ett på och i närheten av värdväxten. Hanarna flyger vida omkring i sitt sökande efter honor. Arten har blivit sällsyntare i Finland och den är fridlyst.

Andra arter i samma genus
Andra fjärilar i samma undergrupp

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page