© Copyright: Bilder: Per-Olof Wickman. All rights reserved.

Mnemosynefjäril

Parnassius mnemosyne

  • Familj: Riddarfjärilar – Papilionidae
  • Underfamilj: Apollofjärilar – Parnassiinae
  • Tidigare namn: Svart apollo
  • Vingspann: Stor, 55–70 mm
  • Vingovansidor: Vita med två svarta fläckar på vardera framvingen. Framvingarna har en genomskinlig ytterkant.
  • Vingundersidor: Som vingovansidorna.
  • Miljö: Blomsterrika ängs- och hagmarker med glest med träd och buskar.
  • Flygtid: Från början av juni till början av juli.
  • Övervintringsstadium: Ägg
  • Larvens värdväxt: Stor nunneört (Corydalis solida)

Skiljs från apollofjärilen på att den saknar röda ringar på bakvingen. Honorna har till skillnad från hanen en bronsfärgad krage.

Parade honor har ett litet skal som kallas sfragis vid bakkroppens ände. Hanen utsöndrar denna vid parningen och den antas försvåra ytterligar parningar för honan. Värdväxten för larven växer upp tidigt på våren och har hunnit vissna bort när fjärilarna flyger. Honorna kan finna platser där det finns rötter av växten och de lägger äggen nära marken på sådana platser. Hanarna flyger vida omkring för att finna honor. Arten är fridlyst.

Andra arter i samma genus
Andra fjärilar i samma undergrupp

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page