© Copyright: Bilder: Per-Olof Wickman. All rights reserved.

Myrgräsfjäril

Oeneis norna

  • Familj: Praktfjärilar – Nymphalidae
  • Underfamilj: Gräsfjärilar – Satyrinae
  • Tidigare namn: Gulbrun gräsfjäril
  • Vingspann: Medelstor, 36–55 mm
  • Vingovansidor: Den inre hälften av bakvingen är gråbrun och den yttre är beigegul. Hos hanen har även framvingen denna uppdelning, medan den hos honan är helt beigegul. Vid spetsen av framvingen finns en svart ögonfläck med eller utan vit kärna. Honan har dessutom en ögonfläck invid det bakre hörnet av framvingen.
  • Vingundersidor: Är tecknade i stort sett som vingovansidan med undantag för gråa kanter och att det kan finnas tre ögonfläckar. Bakvingen är gråvit till svartspräckligt brun med ett mer eller mindre tydligt brunt band tvärs över.
  • Miljö: Myrar och hedar.
  • Flygtid: Från slutet av juni till mitten av juli.
  • Övervintringsstadium: Larv
  • Larvens värdväxt: Olika arter av gräs (Poaceae) och starr (Carex).

Arten vilar alltid med slutna vingar, varför det kan vara svårt att studera ovansidan av vingarna utan att fånga fjärilen. I norra Finland där den flyger kan den med sina beigegula och gråbruna framvingar främst förväxlas med tundragräsfjärilen och möjligen med tallgräsfjärilen. Myrgräsfjärilen har dock ögonfläckar, vilket tundragräsfjärilen saknar. Tallgräsfjärilen har till skillnad från myrgräsfjärilen en ögonfläck i det bakre hörnet på bakvingens undersida.

Honorna lägger antagligen äggen ett och ett invid eller på värdväxterna. Hanarna försvarar parningsrevir där de väntar på honorna.

Andra arter i samma genus
Andra fjärilar i samma undergrupp

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page