© Copyright: Bilder: Per-Olof Wickman. All rights reserved.

Svartfläckig blåvinge

Phengaris arion

  • Latinsk synonym: Maculinea arion, Glaucopsyche arion
  • Familj: Juvelvingar – Lycaenidae
  • Underfamilj: Blåvingar – Polyommatinae
  • Vingspann: Liten–medelstor, 29–42 mm
  • Vingovansidor: Skimrande blå med svarta kanter och med svarta prickar och streck på framvingen. Den skimrande blå tonen försvinner och vingarna blir mörkare med åldern.
  • Vingundersidor: Ljust brungrå med vitringade prickar. Bakvingarna är närmast kroppen turkosskimrande.
  • Miljö: Torra marker med tunn växtlighet.
  • Flygtid: Från slutet av juni till slutet av juli
  • Övervintringsstadium: Larv.
  • Larvens värdväxt: Som ung larv på backtimjan (Thymus serpyllum), som äldre som parasit i hedrödmyrans (Myrmica sabuleti) bon.

De svartfläckiga vingovansidorna är unika för denna art.

Honorna lägger äggen ett och ett på värdväxterns knoppar. Hanarna flyger vida omkring i sitt sökande efter honor. Larverna har en körtel som utsöndrar sockerhaltiga och näringsrika sekret som myror gärna slickar i sig. Larverna uppvaktas flitigt av myror, som bär in den unga larven i sina bon där den äter myrornas larver. Arten är fridlyst och har blivit mycket sällsynt på senare år.

Andra arter i samma genus
Andra fjärilar i samma undergrupp

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page