© Copyright: Bilder: Per-Olof Wickman. All rights reserved.

Violett blåvinge

Agriades optilete

  • Familj: Juvelvingar – Lycaenidae
  • Underfamilj: Blåvingar – Polyommatinae
  • Tidigare namn: Vacciniina optilete
  • Vingspann: Liten, 23–29 mm
  • Vingovansidor: Vingarna är skimrande violettblå med ett svart kant. Honan har i typiska fall bruna vingar med violettblå färg bara närmast kroppen. I norr kan honorna vara nästan lika blå som hanarna.
  • Vingundersidor: Gråvita med vitringade svarta prickar. Baktill vid bakvingarnas kant finns en större och mindre par av röd och blåskimrande prickar.
  • Miljö: Framförallt på myrar, men också på öppen hedmark.
  • Flygtid: Från mitten av juni till mitten av juli.
  • Övervintringsstadium: Larv
  • Larvens värdväxt: Larven lever på olika ljungväxter (Ericaceae) som odon (Vaccinium uliginosum), lingon (V. vitis-idaea), blåbär (V. myrtillus) och rosling (Andromeda polifolia).

Bakvingenundersidans blåskimrande fläckar är gemensam med hedblåvinge och ljungblåvinge. Honorna av dessa arter är lätta att skilja från varandra genom sin olika teckning på ovansidan av vingarna. Vingovansidan hos hanen är mer violett än hos de två andra arterna. De röda fläckarna på undersidan har mindre utbredning hos violett blåvinge än hos de två andra arterna.

Honorna lägger äggen ett och ett på värdväxtens blad. Hanarna kan försvara parningsrevir vid buskar där de väntar på honor, men de är också mycket rörliga.

Andra arter i samma genus
Andra fjärilar i samma undergrupp

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page