© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Ask

Fraxinus excelsior

  • Familj: Syrenväxter – Oleaceae
  • Växtform och höjd: Träd. 15–20 m.
  • Blomma: Liten utan hylle, hon- och hanblommor skilt. 2 ståndare, ståndarknapparna violett svarta. Blomställningen en mångblommig sammansatt klase.
  • Bladen: 15–30 cm långa, parbladiga med uddblad. 9–15 par småblad som är 3–10 cm långa, smalt äggrunda–ovala, uddspetsiga och sågade. Ovansidan nästan kal. Bladen motsatta.
  • Frukten: Smal, vingad nöt.
  • Växtplats: Lundar. lundkärr. Även som odlad och prydnadsträd. Kalkgynnad.
  • Blomningstid: Maj.

Asken är ett krävande ädelt lövträd både vad avser klimatet och jordarten. Den blir under goda förhållanden ett stort långlivat träd. Asken blommar före lövsprickningstiden i maj. Dess egna löv spricker ut först i juni. Både skott och blad lider av sena froster. Den fäller ofta sina löv redan i september. Förmultnade asklöv ger en god mull.

Askens ved är nästan lika hård som ekens, men den är segare. Den används för många ändamål såsom paneler och möbler. Asken var för fornskandinaverna ett heligt träd.

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page