Finlands största en

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

En

Juniperus communis

  • Familj: Cypressväxter – Cupressaceae
  • Växtform och höjd: Dioik buske eller träd. 0,2–15 m (vanligen 0,5–6 m).
  • Blomma: Liten, saknar hylle. Hon- och hanblommor i skilda individer. Honblomställningar gulgröna hanblomställningar gula. Blommorna i grupper på tre i bladvecken.
  • Bladen: Städsegröna, ovan blågrå, under glänsande gröna. Bladskiva styv platt med bred bas och stickande spets, 0,5-2 cm lång. Bladen på stammen i 3-taliga kransar.
  • Knoppar: Ovala–äggformade. Fjäll gröna–brunaktiga, med vass spets.
  • Kotte: Till en början gröna, senare blå bärliknande kottar.
  • Växtplats: Torra och friska moskogar, lundar, hällar, torra betesmarker, hyggen, väg- och åkerkanter, rikkärr samt å- och bäckkanter.
  • Blomningstid: Maj–juni.

Barrträden är träd och buskar som producerar harts, kåda. De är nakenfröiga växter. Typiskt för dessa är vindpollination och primitiva blommor där fröämnet utvecklas direkt på ytan av kottefjällen. Enen är tvåbyggare, svagt giftig och kan leva i över 400 år. Enens växtsätt är starkt varierande. Enar kan bilda låga mattor eller ha ett mera upprätt växtsätt och bilda täta buskar eller rentav smärre träd (sk. pelarenar). I norra Finland förekommer en annan underart, fjällenen (ssp. nana), som har tätt placerade kupiga barr.

Som den ljusälskande art enen är uppträder den ofta på människopåverkad mark. Kreatursbete skapar ofta betesängar med starkt inslag av en. Enen är en mångsidig nyttoväxt. Den väldoftande veden används för bruks- och prydnadsföremål, medan bären används som krydda eller i medicinskt syfte.

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page