© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Getapel

Rhamnus cathartica

  • Familj: Brakvedsväxter – Rhamnaceae
  • Växtform och höjd: Buske. 2–4 m.
  • Blomma: Liten, radiärsymmetrisk, 4-talig. Han- och honblommor i skilda individer. Rödbruna ofta hinnartade kronblad som är kortare än de gulgröna foderbladen. Blomställningen ett glest knippe i bladvecken på kortkonsten.
  • Bladen: Bladskivor ovala-äggrunda med sned spets, kala, sågade, tänderna glandelförsedda. Grenar och blad motsatta.
  • Frukten: Svart, glänsande stenfrukt.
  • Växtplats: Lövängar, lundartade steniga sluttningar ochhällar. Även som prydnadsväxt. Kalkgynnad.
  • Blomningstid: Juni–juli.

Brakvedssläktets arter är buskar eller små träd. Släktet omfattaröver 100 arter, de flesta från Östasien. I Europa förekommer över 10 arter, de flesta i medelhavsområdet.

Getapeln växer vanligen på torra kalkrika växtplatser. Den har såväl korta som långa skott och skott som slutat tillväxa i längd bildar vassa tornar i spetsarna. När getapeln blir äldre kommer den att bilda en buske med en förvedad stam som är krokig och knölig.

Dess svarta bär är giftiga, men i Europa har de utnyttjats som laxermedel. Getapeln kan också utnyttjas som färgväxt. Barken ger en gul färg och bären beroende på hur mogna de är lämnar en grönaktig, gulaktig eller rödaktig färg. Veden är hård, rik på barkämnen och den har använts till finsnideri och svarvningsarbeten.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page