© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Gråal

Alnus incana

  • Familj: Björkväxter – Betulaceae
  • Växtform och höjd: En eller flerstammigt träd eller buske. 3–15 m.
  • Blomma: Liten gulgrön–gul. Han- och honblommor i skilda blomställningar. Hanblommorna bildar ett hänge. Honblommorna saknar hylle. Honblomställningarna cylindriska och röda. Vindblommig.
  • Bladen: Bladskiva oval-nästan rund, uddspetsig, dubbelsågad, sällan flikig, åtminstone något hårig. Blad ovan matta, under ljusa. Strödda.
  • Frukten: Nöt, ofta något vingad.
  • Växtplats: Friska och lundartade moskogar, lundar, skogskärr, stränder, vägkanter, åker- och ängskanter, svedjemarker.
  • Blomningstid: April–maj.

Alarna (Alnus) är träd eller stora buskar som blommar på bar kvist. Till släktet hör 30 arter. De flesta hör hemma i Östasien och nordamerika. Gråalen är ett träd med stor spridnings- och förökningsförmåga, men föredrar ändå rikare lokaler. Dess frön sprids med vatten. Gråalen växer snabbt men blir sällan särskilt gammal.

Gråalen binder luftens kväve på samma sätt som klibbalen. Den är en mångformig art av vilken man känner flera underarter. I norra Finland förekommer lappland (ssp. kolaënsis). Man känner till flera former med mer eller mindre flikade eller håriga blad.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page