Altaigran f. virgata f. purpurea f. pendula Pseudozuga menziesii Pseudozuga menziesii Pseudozuga menziesii Picea pungens Picea pungens Picea pungens

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Gran

Picea abies

  • Familj: Tallväxter – Pinaceae
  • Växtform och höjd: Träd. 20–30 m.
  • Blomma: Liten och saknar hylle. Han- och honblommor i skilda täta kottlika blomställningar. Honblomställningar upprätta och röda. Hanblomställningar grönaktiga.
  • Bladen: Städsegröna, mörkgröna, fästa enskilt på stammen. Bladskiva 1–2 cm lång, smal, fyrkantig med vass spets.
  • Knoppar: Konformade-ovala, 5-7 mm långa, täckta av bruna fjäll.
  • Kotte: Vingade frön i hängande kotte.
  • Växtplats: Friska moskogar, lundartade skogar, lundar och skogskärr.
  • Blomningstid: Maj–juni.

Barrträden i familjen Pinaceae är träd eller buskar som har enkönade blommor (på samma träd), producerar harts, kåda. De är nakenfröiga växter, vilket innebär att deras frön är belägna naket på kottefjällen. De producerar stora mängder med pollen eftersom de är vindpollinerade. Pollenet kan ibland om försomrarna bilda flytande mattor på ytan av sjöar.

De flesta granarter hör hemma i östra Asien men det finns några nordamerikanska och två europeiska arter. Granen uppvisar många växtformer t.ex. ormgranar och pelargranar. Granen reder sig med de mest skiftande växtplatser, utom de allra magraste och torraste. Granen är en stark konkurrent eftersom den tål skugga och den kan därför etablera sig som undervegetation i skogar av andra trädarter.

Granen förekommer i Finland i två underarter, den bredkronade nominatformen som dominerar i södra Finland och den smalkronade altaigranen (ssp. obovata) i norra Finland. Mellanformer mellan dessa är vanliga i alla delar av landet.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page