Taxus cuspidata

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Idegran

Taxus baccata

  • Familj: Idegransväxter – Taxaceae
  • Växtform och höjd: Buske eller litet träd. 1–5 m.
  • Blomma: Han- och honblommor i skilda individer. Runda, gula hanblomställningar i bladvecken. Honblommor upprätta, gröna och enskilt i bladvecken.
  • Bladen: Städsegröna, kortskaftade. Bladskiva linjär, platt med uddspets, 1–3 cm lång. Ovan mörkt, under ljust gulgröna. Barr kamlikt placerade på var sida av stammen.
  • Knoppar: Runda–äggformade, knoppfjäll gröna–bruna, släta, ofta med ljus kant.
  • Kotte: Enskilt frö omgivet av en röd, i toppen öppen mantel, sk. arillus.
  • Växtplats: Friska och lundartade moskogar.
  • Blomningstid: Juni.

Barrträden är träd och buskar som producerar harts, kåda. De är nakenfröiga växter. Typiskt för dessa är vindpollination och primitiva blommor där fröämnet utvecklas direkt på ytan av kottefjällen. Idegranen är ett annorlunda barrträd. Den är tvåbyggare som bl.a. saknar kottelika honblomställningar. Den har i sin byggnad gemensamma drag med jungfruhårsträdet (Ginkgo). Idegransläktet är en parallell gren till barrträden (Corniferae) och har utvecklats i en egen, självständig riktning.

Idegranen är en nakenfröig art som föredrar ett maritimt klimat. Den är en liten buske eller ett litet träd. Idegranen är mycket giftig och varje del av växten utom bärets mantel (men nog fröna!) är giftiga. Idegranen förekommer hos oss enbart på Åland dit den antas ha kommit med vikingarna. Idegranens naturliga utbredningsområde är Mellaneuropas lundskogar.

Idegranens sega och hårda ved gav de bästa bågarna och dess sega trådiga bark gav fibrer. Man har brukat och brukar ännu växten för tillverkning av en lång rad av nyttoföremål. Barken utnyttjas idag till att utvinna taxol, ett ämne som visat sig ha tumörhämmande egenskaper. De idegranar som utnyttjas som prydnadsväxter i vårt land är oftast en annan mera köldhärdig art, japansk idegran (T. cuspidata) eller Taxus x media som äe en hybrid mellan vanlig och japansk idegran.

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page