Foecundissima Tornedal Tornedal

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Kanelros

Rosa cinnamomea

  • Familj: Rosväxter – Rosaceae
  • Växtform och höjd: Buske. 0,2–2 m.
  • Blomma: Stor, radiärsymmetrisk, 5-talig. Krona röd, 4–5 cm bred, fribladig och med urnupna kronblad. Foderblad helbräddade. Många ståndare och pistiller. Pistillernas stift håriga. Blommor ensamma och med kalt blomskaft.
  • Bladen: Parbladiga med uddblad. 3–7 småblad som är 1,5–4,5 cm långa, ovala, sågade, ovan glest hårig, under täthårig. Har stipler. Skaftade blad strödda.
  • Frukten: Runt-rovlikt, kalt, rött nypon.
  • Växtplats: Lundar, ljusa frodiga strandskogar, vägkanter och renar. Även som prydnadsväxt.
  • Blomningstid: Juni–juli.

Rosorna (Rosa spp.) är storblommiga, taggiga buskar. Deras blad är parbladiga med uddblad. Frukten är ett nypon inuti vilket nötter utvecklas. Det finns hundratals rosarter och de är huvudsakligen utbredda i det norra halvklotets tempererade områden. Man har länge odlat rosor. I t.ex. Kina och medelhavsområdet har de odlats i 4000–5000 år.

Kanelrosen kan växa på mycket torra platser varvid den antar en risliknande karaktär. Trots detta kan den blomma rikligt. Substratet tycks inte heller ha någon större betydelse för artens trevnad. Kanelrosen är vanligtvis en upprätt buske som bildar rotskott. Stammarna har tätt med tunna nållika taggar och strött bland dessa krökta taggar. Kanelrosen förekommer ibland med dubbelblommiga former såsom bukettrosen (‘Foecundissima’) som långa tider odlats som prydnadsväxt. I norra Finland förekommer och odlas den sk. Tornedalsrosen (‘Tornedal’) som har brokiga fyllda blommor.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj
Blomväxter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page