© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Lönn

Acer platanoides

  • Familj: Kinesträdsväxter – Sapindaceae
    (tidigarea Lönnväxter – Aceraceae)
  • Växtforn och höjd: Träd. 10–20 m.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 5-talig, ca. 10 mm bred. Gulgröna, ovala kronblad och trekantiga foderblad turvis i hyllet. Blommorna en- eller tvåkönade. I mitten av blomman nektarproducerande körtlar. 8 ståndare och sambladig, 2-talig pistill. Blomställningen ett knippe med omkring 20 blommor.
  • Bladen: Bladskivor handflikiga, 5–7 flikar. Flikarna har utdragen spets. Bladskaftet långt, ca. 10 cm innehåller mjölksaft. Höstfärgen från mörkt karminröd till orange och gyllengul. Bladen motsatta, saknar stipler.
  • Frukten: 2-vingad klyvfrukt.
  • Växtplats: Lundar. Även som prydnadsträd, ofta förvildad.
  • Blomningstid: Maj–juni.

Lönnarna (Acer) är sommar- och städsegröna buskar och träd. Släktet omfattar ca. 150 arter varav största delen växer i det norra halvklotets tempererade lövskogsområden. De tidigaste fossila lönnarna har man hittat i avlagringar från tidig krita. Lönnen spred sig till Finland efter senaste istids värmeperiod för omkring 6000 år sedan. Den vandrade in från sydost och sydväst.

Lönnen är ett krävande träd som främst förekommer i torra lundar. Dess småplantor tål skugga ganska väl men kräver senare mycket ljus. Den blommar före och under lövsprickningen och är såväl vind- som insektpollinerad. Den är till en början snabbväxande och utvecklas naturligt till ett vackert tätt träd med en rund form på kronan. Den förvildas lätt och dess småplanet dyker upp i lämpliga områden. Lönnen fryser lätt vintertid och den tål inte växtplatser som börjar försumpas.

Lönnens ved är gulvit eller en aning rödaktig och ganska hård. Dess ved kan lätt poleras och därför används den gärna för tillverkningen av musikinstrument och möbler.

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page