© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Rönn

Sorbus aucuparia

  • Familj: Rosväxter – Rosaceae
  • Växtform och höjd: Träd. 4–10 m.
  • Blomma: Liten, starkt doftande och 5-talig. Kronblad vita med rund spets. Foderflikar trekantiga med uddspets. 20 ståndare och sambladig, 3-talig pistill. Blomställningen ett tätt knippe.
  • Bladen: Parbladiga med uddblad, ca. 14 cm långa. Småbladen ovala-smalt äggrunda, vasst sågade, ovan nästan kala, under håriga. Purpurröd höstfärg. Skaftade blad strödda.
  • Frukten: Rött–orange bär.
  • Växtplats: Torra, friska och lundartade moskogar, lundar, skogsbryn, frodiga skogskärr, stränder, bergssluttningar och ängsbackar. Även som prydnadsträd.
  • Blomningstid: Juni–juli.

Det finns åtminstone 90 rönnarter (Sorbus). Bara i Europa växer det ca. 50 olika arter. Rönnen växer nästan var som helst men har en tendens att bli lågvuxen på torra och magra växtplatser. På öppna ställen utvecklas den till att bli ett brett flerstammigt träd, men i skogen tenderar det att komma i skuggan av de andra träden.

Rönnen är en insektpollinerad art. Dess starkt doftande blommor pollineras främst av stora mängder flugor, skalbaggar och bin. Dess frön sprids av fåglar såsom domherrar och sidensvansar eftersom dessa äter bären.

Rönnen har ansetts vara mindre värd inom skogsbruket trots att den lämnar ett vackert, hårt, gulbrunt virke som går bra att polera. Rönnen är en mångformig art. Det finns bl.a. en variant med hängande grenar samt varianter med gula och söta bär. I Lappland är nordrönnen (ssp. glabrata), en annan underart av rönn vanligare. Rönnbärens surhet varierar från träd till träd. De vitaminrika bären kan användas att tillverka geléer och de kan konserveras genom att torkas. Rönnen är landskapsväxt i Norra Savolax och var urfinländarnas heliga träd.

Andra arter i samma familj
Blomväxter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page