Tilia x europaea Tilia x europaea Tilia x europaea Tilia x europaea Tilia x europaea Tilia x europaea

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Skogslind

Tilia cordata

  • Familj: Malvaväxter – Malvaceae (tidigare Lindväxter – Tiliaceae)
  • Växtform och höjd: Träd. 15–30 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 5-talig, starkt doftande. Krona gulvit. Många ståndare och sambladig, 5-talig pistill. Kvastblomställning med 4–15 blommor. Vid blomställningens bas ett stort ljust stödblad.
  • Bladen: Bladskivor hjärtlika med lång bladpets och skev bladbas, kala och sågade, under blågröna. Skaftade blad strödda.
  • Frukten: Enfröig nöt.
  • Växtplats: Friska och lundartade moskogar, torra lundar, lundar vid bäckar och branter. Även som prydnadsträd.
  • Blomningstid: Juli.

Skogslinden är fridlyst på Åland.

Lindsläktet (Tilia) omfattar ca 30 arter, huvudsakligen träd från det norra halvklotets tempererade områden. I Europa finns 5 naturligt förekommande arter. Linden eller skogslinden är det vanligaste och längst norrut förekommande av de sk. ädla lövträden i Finland.

Skogslinden kan skiljas från parklinden (T. x europaea), ett vanligt parkera, på att parklindens stam är grov och knölig medan skogslindens stam är slät. Parklindens bladundersidor är undertill ljusgröna, medan skogslindens blad är blågröna. Man utnyttjade förr trädets bast att göra bl.a. rep och mattor av och detta var en värdefull handelsvara. Veden är mjuk så den lämpar sig bra för att tälja föremål och sniderier.

Skogslinden är ett bra honungsträd. Te av bladen är lugnande, väldoftande och har god smak.

Blomväxter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page